A08-064

教可以為善 可以為不善 是故文武興 則民好善 幽厲興 則民好暴 此之謂為堯似堯 為桀似桀耳 孔子行止 唯義所在 孟子曰 有諸內必形諸外 莫非命也 行善得善曰受命 行善得惡曰消業障 行惡得惡曰隨命 是知萬物皆備於我矣 反身而誠 樂莫大焉 窮則獨善其身 達則兼善天下 取人之道 必以恭敬 恭敬貴實 虛則不應 實者言敬愛也